+54881700 vuc@vucstor.dk

Universal Learning Systems

Ireland

Universal Learning Systems

Universal Learning Systems (ULS) er et internationalt konsulentfirma med speciale i forskning, uddannelse, træning og projektledelse. ULS gennemfører projekter for en række kunder inden for uddannelses-, udviklings- og ledelsessektoren. ULS hører hjemme i Irland og har også kontorer i Prag, Barcelona, Amsterdam, Helsinki, São Paulo og Chicago.

ULS har fokus på faglig udvikling med særlig vægt på arbejdspladsrelaterede læringsprocesser. ULS arbejder i Irland, Europa, Kina og USA med en bred vifte af kunder, som omfatter universiteter, åbne læringsinstitutioner, skoler, arbejdsgivere og samfundsorganisationer. ULS har særlig ekspertise inden for læring omkring transformativ læring, handicap og rehabilitering, e-læring, mangfoldighed, kulturmøde, indvandring, konfliktløsning og strategisk ledelse.

ULS har stor erfaring med at fremme uddannelses- og læringsinnovation. ULS arbejder tæt sammen med interessenter i lokalsamfundet, voksenuddannelser og arbejdsgivernetværk. ULS har særlig erfaring med post-graduate fjernundervisningsinitiativer inden for forandringsledelse og bæredygtig faglig udvikling. ULS er centralt involveret i arbejdspladsrelaterede læringsinitiativer som kan fremme medarbejdervækst og kompetenceudvikling. ULS fokuserer på proaktiv strategisk planlægning af innovativ læring og er aktivt involveret i en bred vifte af evalueringsprojekter.

ULS har en førende position inden for EU’s fjernundervisnings- og e-læringsinnovationsnetværk. ULS har særlig erfaring med projektevaluering og kvalitetssikring. ULS har udviklet en bred vifte af e-learning kurser inden for sikkerheds- og apoteksektoren i Finland i samarbejde med partnervirksomheden ”Change Learning”. ULS har erfaring i at udvikle øget engagement hos lærere, samfund og forældre i samarbejde med skoler. ULS har udviklet uddannelse i menneskerettigheder og mangfoldighed for politi-uddannelsesinstitutioner i Irland og Europa. Dr. Alan Bruce fra ULS er medlem af New Security Forum i Berlin og af Garda National Diversity Strategy Board i Irland. 

ULS baserer sit arbejde på identifikation af nye muligheder for innovativ udvikling af læringskompetencer til at tackle fremtidige samfundsmæssige udfordringer. At indfange sådanne innovative muligheder i forhold til avancerede teknologier og deres anvendelse på menneskelige læringsbehov er blevet et centralt fokus i ULS-projekter i de senere år. ULS har gennem sin ekspertise inden for handicap, migration og interkulturalisme udviklet robuste uddannelsesmetoder og retningslinjer baseret på individuelle og lokale lærings- og udviklingsbehov – især i en tid med socialøkonomiske udfordringer.

ULS har særlig ekspertise inden for forskning, projektledelse og innovative initiativer inden for migration, interkulturel træning og konflikttransformation, med en stærk historik inden for programudvikling i Kosovo, Euskadi (Baskerlandet), Bosnien, Catalonien, Rumænien, Cypern, Palæstina og Nordirland. ULS har også gennemført betydelige uddannelses- og erhvervsuddannelsesprojekter omhandlende grundlæggende rettigheder og mangfoldighedsstyring. ULS er akademisk rådgiver for ”Conflicts of Interest” programmet, som leveres af Expac i Nordirland, og ULS leverer det nye ”Future Resolutions program”, som også er udviklet af Expac og valideret af Queens University Belfast. ULS er medlem af “Foreningen for Historisk Dialog og Forskning” på Cypern.

ULS har designet og leveret uddannelse i konflikt-transformation (herunder mæglingsfærdigheder) til kundeagenturer i hele Nordirland og den irske republiks tilstødende counties. I 2014 indgik ULS en akademisk samabejdsaftale med ”UOC”, Det Åbne Universitet i Catalonien, som ligger i Barcelona, om fælles udvikling af konfliktløsningskurser i ”Campus for Peace” og for fælles postgraduate programudvikling.

 ULS’s aktuelle projekter omfatter:

 1. Innovative læringsinterventioner inden for migration og social inklusion
 2. Forskning i arbejdsmarkedsresultater for etniske minoriteter i Finland
 3. Post-war konflikttransformation og uddannelse i Nordirland
 4. Professionel akkreditering af erhvervsuddannelse (USA)
 5. Post-konflikt erhvervsuddannelse programmer i Kosovo, Euskadi og Bosnien
 6. Udvikling af postgraduate kurser for rehabiliteringspersonale (USA/Irland)
 7. Mangfoldighedsledelsesprogrammer for den private og offentlige sektor
 8. Rehabiliteringsforskning og best-pratice i inkluderende skoler (Illinois)
 9. Inter-etnisk uddannelse og forskning i konflikter (Cypern og Irland)
 10. Sprogindlæringsinitiativer inden for videregående uddannelse i Taiwan
 11. Innovative og teknologi-støttede programmer i ældreplejen i Kina
 12. Kompetenceudvikling for IKT-sektoren i Grækenland og Bulgarien
 13. Innovativ læring om globaliseret forandring i Ecuador
 14. Forskning og uddannelse til bekæmpelse af cybermobning i skoler (Italien)
 15. Avanceret IKT støttede sprogindlæring for universiteter i Palæstina.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere