+54881700 vuc@vucstor.dk

Σχετικά με το Έργο

GuidebookChanging the Game Course

Επισκόπηση έργου

Το έργο Games in Basic Skills Teaching είναι ένα έργο Erasmus+ που εστιάζει στη χρήση αναλογικών και ψηφιακών παιχνιδιών στο πλαίσιο διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων. Φέραμε παιχνίδια για να διδάξουμε αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες, λόγω του γεγονότος ότι τα παιχνίδια προσθέτουν πολύτιμες πτυχές στην εκπαίδευση. Τα παιχνίδια αλλάζουν την τάξη στην οποία χρησιμοποιούνται. Μπορούν να δημιουργήσουν καθηλωτικούς κόσμους και να προσφέρουν απαιτητικές εργασίες. Ταυτόχρονα φέρνουν μια νέα μορφή αλληλεπίδρασης στη μαθησιακή διαδικασία. Είναι προσανατολισμένα στις δεξιότητες και δίνουν έμφαση σε ήπιες δεξιότητες όπως η επικοινωνία και η συνεργασία. Τα παιχνίδια μπορούν να παρακινήσουν μαθητές που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να παρακινηθούν και κάνουν πιο διασκεδαστική τη διαδικασία της μάθησης. Προσφέρουν ιδανικές συνθήκες στη διαδικασία της μάθησης με βάση την ψυχολογία και τις πρόσφατες θεωρίες μάθησης, όπως οι αρχές μάθησης του Gee, η έννοια της ροής από τον Csikszentmihalyi, η θεωρία της ζώνης της εγγύς ανάπτυξης από τον Vygotsky και η Θεωρία Αυτοκαθορισμού των Deci και Ryan. Καθώς οι ομάδες και τα προφίλ μαθητών, όπως και ο εξοπλισμός και το περιβάλλον στις διάφορες τάξεις, διέφεραν τόσο πολύ μεταξύ τους, χρησιμοποιήθηκε επίσης ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών παιχνιδιών και παιγνιωδών προσεγγίσεων. Το έργο χρησιμοποίησε αναλογικά καθώς και ψηφιακά παιχνίδια, εφάρμοσε προσεγγίσεις από βασικό παιχνίδι ρόλων και παιχνίδια με κάρτες μέχρι παιχνίδια VR και εφαρμογές AR με στοιχεία που μοιάζουν με παιχνίδια. 

Η εμπειρία των μαθητών και των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή των παιχνιδιών ήταν όσο πιο διαφορετική θα μπορούσε να είναι, αλλά πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο να αναφέρουμε ότι σχεδόν όλα είχαν προστιθέμενη αξία. Για πολλούς από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η χρήση παιχνιδιών στην τάξη ήταν μια σχετικά νέα εμπειρία. Ανάλογα με τα παιχνίδια που χρησιμοποιούσαν, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να επανεξετάσουν τη διδακτική τους διαδικασία και μερικές φορές χρειαζόταν πολλή προετοιμασία -τεχνικά αλλά και για τη δημιουργία μαθησιακών σχεδίων και γνωριμίας με τα παιχνίδια- για να μπορέσουν να ενσωματώσουν σωστά τα παιχνίδια στα προγράμματα σπουδών των διαφορετικών τάξεων.

Η ποσότητα της προετοιμασίας εξαρτιόταν από το ποια παιχνίδια και ποια μέσα χρησιμοποιήθηκαν για μάθηση. Τα κοινωνικά και αναλογικά παιχνίδια, όπως τα επιτραπέζια παιχνίδια ή τα παιχνίδια με κάρτες, δεν απαιτούν μεγάλη προετοιμασία όσον αφορά την τεχνολογία για τη χρήση των παιχνιδιών στην τάξη. Εδώ, μερικές φορές, η μόνη τεχνική ρύθμιση ήταν η τεκμηρίωση της διδασκαλίας με παιχνίδια όπως η δημιουργία βίντεο από τις συνεδρίες παιχνιδιού ή η λήψη συνεντεύξεων με τους μαθητές και τους δασκάλους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τις συνεδρίες. Όταν πρόκειται για τη χρήση παιχνιδιών υπολογιστή ή παιχνιδιών VR και AR στην τάξη, η τεχνική προετοιμασία είναι φυσικά πιο περίπλοκη. Ωστόσο, εάν αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία είναι διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται στην τάξη, χρησιμοποιούνται κυρίως εκτός των παιχνιδιών και ως εκ τούτου έχουν ήδη εγκατασταθεί και συντηρηθεί από προσωπικό που είναι ούτως ή άλλως ικανό στη χρήση και τη συντήρηση αυτών των εργαλείων.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις εκτός από την τεχνολογική πτυχή της διδασκαλίας με παιχνίδια είναι η ενσωμάτωση των παιχνιδιών στο πρόγραμμα σπουδών και ιδιαίτερα η δομή του μαθήματος των 45 έως 60 λεπτών. Τα παιχνίδια συχνά δεν έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματωθούν σε ένα τόσο σφιχτό χρονικά πλαίσιο, και λόγω αυτού, η αναπαραγωγή τους στην τάξη απαιτεί πρόσθετη σκέψη σχετικά με τον τρόπο ανάλυσης των συνεδριών παιχνιδιού στο κατάλληλο χρονικό διάστημα.

Καθώς η διδασκαλία με παιχνίδια είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο, ειδικά όταν πρόκειται για τη διδασκαλία Βασικών Δεξιοτήτων, και η διάδοση της δουλειάς μας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου, εξετάσαμε νέα μέσα διάδοσης για να μεταφέρουμε την εμπειρία μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, καταγράψαμε την εργασία μας σε βίντεο και  πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των συνεργατών του έργου για να το κάνουμε διαθέσιμο σε όλους. Δημιουργήσαμε ένα κανάλι στο YouTube όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις συνεντεύξεις. Επιπλέον, προσθέσαμε βίντεο για να εξηγήσουμε τη χρήση παιχνιδιών για διδασκαλία καθώς και βίντεο παιχνιδιών για να δείξουμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία. Όλο το υλικό παρουσιάζεται επίσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δημιουργήσαμε επίσης μια σελίδα στο Facebook και μια σελίδα LinkedIn για το έργο για να εγγυηθούμε ότι όλα είναι δημόσια διαθέσιμα και ότι όλοι μπορούν να βρουν αυτά που πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια του έργου. Όλοι οι πόροι είναι διαθέσιμοι δωρεάν και ακολουθούν επίσης την προσέγγιση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

Εκτός από αυτόν τον οδηγό, υπάρχει επίσης ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό σεμινάριο διαθέσιμο στο Adobe Canvas με το όνομα «Changing the Game» (Αλλάζοντας το παιχνίδι) για να δείξει πώς ενσωματώσαμε τα παιχνίδια που χρησιμοποιήσαμε στη διδασκαλία των Βασικών Δεξιοτήτων και να δώσει συμβουλές για το πώς μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Το εκπαιδευτικό μάθημα χρησιμοποιεί αυτόν τον οδηγό ως βασικό πόρο και ακολουθεί τα «10 βήματα για να αναπτύξετε τη διδασκαλία σας με παιχνίδια», αλλά λειτουργεί και ανεξάρτητα.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των οκτώ εταίρων που συμμετείχαν στο έργο από επτά διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere