+54881700 vuc@vucstor.dk

Prosjekt oversikt

Prosjektet Games in Basic Skills Teaching-prosjektet er et Erasmus+-prosjekt som fokuserer på bruk av analoge og digitale spill ved undervisning i basisferdigheter. Vi tok med spill for å undervise spesifikke målgrupper fordi spill kan gi nye verdifulle vinklinger til opplæringen. Spill kan endre klasserommet de brukes i. De kan skape oppslukende verdener og tilby utfordrende oppgaver. Samtidig bringer de en ny form for interaksjon i læringsprosessene. Spillene kan være ferdighetsorienterte og legge vekt på ferdigheter som kommunikasjon og samarbeid. Spill kan motivere elever som ellers kan være vanskelige å motivere, og de kan bidra til at læringsprosessen blir mer lystbetont. Bruk av spill i læringsprosessen er basert på psykologi og nyere læringsteorier, som Gees læringsprinsipper, konseptet Flow eller teorien om Zone of Proximal Development og selvbestemmelsesteori. Siden målgruppene og deltakerne, samt utstyret og forutsetningene i forskjellige klasser kan være svært forskjellige ble det brukt et bredt spekter av spill og lekne tilnærminger. I prosjektet ble det brukt analoge så vel som digitale spill, alt fra tilnærminger fra rollespill og kortspill til VR-spill og AR-applikasjoner med spilllignende elementer.

Erfaringen deltakerne og lærerne som brukte spillene hadde var så mangfoldige, men vi tror det er rimelig å si at det ga merverdi for (nesten) alle. For mange av lærerne og deltakerne var det en relativt ny opplevelse å bruke spill i klasserommet. Avhengig av spillene som ble brukt, måtte lærerne justere og revurdere en del av undervisningsprosessen, og noen ganger var det nødvendig med mye forberedelse – teknisk så vel som å lage undervisningsopplegg og bli kjent med spillene – for å kunne integrere spillene på god måte i læreplanene til de forskjellige klassene.

Mengden forberedelse er avhengig av hvilke spill og hvilke medier som ble brukt til undervisningen. Sosiale og analoge spill, som brett- eller kortspill, trenger ikke mye forberedelse for kunne bli tatt i bruk i klassen. Her ble noen ganger det eneste tekniske oppsettet brukt til å dokumentere undervisningen med spill som å lage videoer av spilløktene eller gjøre intervjuer med elever og lærere før, mens og etter øktene. Når det kommer til bruk av dataspill eller VR- og AR-spill i klassen er oppsettet selvsagt mer forseggjort. Selv om denne teknologien er tilgjengelig og brukt i klasserommet, brukes den for det meste også utover spilling og er derfor allerede satt opp og vedlikeholdt av ansatte som er dyktige i bruk og vedlikehold av denne teknologien uansett.

En av de store utfordringene ved siden av det teknologiske aspektet ved undervisning med spill er integreringen av spillene i læreplanen og spesielt med et omfang av 45 til 60 minutters undervisningstimer. Spill er ofte ikke laget for å innpasses i et så stramt rammeverk tidsmessig, og på grunn av det, krever det å spille dem i klassen ekstra vurdering av hvordan man kan bryte ned spilløktene til en passende tidsramme.

Bruk av spill i undervisning er givende, spesielt når det gjelder undervisning i grunnleggende ferdigheter. Derfor var formidling av arbeidet vårt avgjørende for prosjektets suksess. Vi vurderte flere måter å formidle våre erfaringer for å treffe så mange mennesker som mulig. Vi har dokumentert arbeidet vårt på video, gjort intervjuer med lærerne og prosjektpartnerne og sørget for å gjøre dette materialet tilgjengelig. Vi har laget en YouTube-kanal der alle intervjuene er samlet. I tillegg ble det utviklet videoer for å forklare bruken av spill til undervisning, samt spillvideoer for å demonstrere hvordan spillene kunne brukes i undervisningen. Alt av materialet har også blitt presentert gjennom sosiale medier som Facebook- og en LinkedIn-side for prosjektet for å garantere at alt er offentlig tilgjengelig. Alle ressursene er gratis og følger dermed Open Educational Resources-tilnærmingen.

I tillegg til denne veiledningen vil det også være et åpent opplæringskurs tilgjengelig på Adobe Canvas kalt “Changing the Game” for å vise hvordan vi integrerte spillene vi brukte i undervisningen i grunnleggende ferdigheter og gi råd om hvordan du kan gjøre det selv, hvis du er interessert i å gjøre det. Kurset bruker denne veiledningen som en grunnleggende ressurs og følger våre siste “10 trinn for å utvikle undervisningen din med spill”, men det vil også fungere selvstendig. 

.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere