+54881700 vuc@vucstor.dk

VUC Storstrøm

Denmark

VUC Storstrøm, Region Zealand

VUC Storstrøm er et voksenuddannelsescenter med cirka 200 ansatte, hvoraf 160 er undervisere. I 2019 havde VUC Storstrøm omkring 5000 fuldtids-/deltidsstuderende og en samlet omsætning på ca. 18 M€. VUC Storstrøm dækker en region med omkring 270.000 indbyggere i et landdistrikt og er repræsenteret i seks af regionens byer.

VUC Storstrøm tilbyder almen voksenuddannelse, videregående forberedelsesuddannelser, forberedende voksenuddannelse i grundkompetencer og flere specialuddannelser for elever med særlige behov samt skræddersyede kurser for virksomheder. Eksamen er obligatorisk i alle fag og på alle niveauer med formelle kompetencer. VUC Storstrøms kursister er fortrinsvis voksne mellem 18 og 25 år, afhængigt af kurset. Det er ofte kursister, som gerne vil starte forfra i forhold til uddannelse, eller kursister som vil skabe en ny karrierevej for sig selv. Derfor er aktiviteter til opkvalificering en integreret del af VUC Storstrøms DNA.

Alle seks VUC Storstrøm afdelinger fungerer som hybride og blended learning centre. De er fuldt ud digitale og kan oprette forbindelse via videokonference og samarbejdsværktøjer på tværs af lokationer. Det betyder, at vi kan tilbyde en bred vifte af uddannelsesmuligheder, uanset hvor vores studerende befinder sig. Dermed kan vi også bidrage til at sikre lige adgang til uddannelse for alle. Vores set-up betyder også, at vi kan arbejde med mange forskellige typer kursister og studiemiljøer, og vi kan også arbejde løbende med at udvikle relevante og innovative læringsdesigns, som kan sikre, at vi kan hjælpe vores meget forskellige grupper af kursister videre.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere