+54881700 vuc@vucstor.dk

Conferenza della Svizzera i taliana per l a f ormazionecontinua degli adulti Lugano

Switzerland

CFC, Lugano

Konferansen for livslang læring for voksne i det sørlige Sveits (CFC, www.conferenzacfc.ch) er paraplyorganisasjonen for generell og yrkesrettet voksenopplæring i Ticino-regionen (sørregionen i Sveits). CFC er en ideell organisasjon støttet av regjeringen i Canton Ticino og har et permanent sekretariat i Lugano. CFC har mer enn 80 medlemmer bestående av: institusjoner, skoler (offentlige og private), statlige leverandører av voksenopplæring, statlige organer og enkeltpersoner involvert i voksenopplæring og omskolering av menneskelige ressurser.

CFC fremmer et bærekraftig voksenopplæringssystem, øker bevisstheten om viktigheten av voksenopplæring og skaper samarbeid og nettverk mellom voksenopplæringsorganisasjoner ved å drive nasjonale og internasjonale prosjekter, konferanser og informative møter.

Takket være mer enn 20 års erfaring har CFC tilegnet seg omfattende kunnskap om de fleste temaer knyttet til voksenopplæring og utviklet og deltatt på ulike måter i ulike prosjekter (på regionalt så vel som nasjonalt og internasjonalt nivå) om emnet. opplæring av vanskeligstilte voksne med lave nivåer av grunnleggende ferdigheter og ingen formelle VET-kvalifikasjoner.

 

 

Platon

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere