+54881700 vuc@vucstor.dk

Active Floor Norwegian

What

Elevene spiller et minnespill som består av 10 triks eller 20 kort – med 10 nye ord og en engelsk forklaring av ordene. Når de snudde kortene, skulle de uttale ordene.
Active Floor’s interaktive gulv består av tre hovedelementer: 1. En takmontert installasjon med projektor og datamaskin. 2. Et kamera som sporer bevegelse. 3. Et hvitt vinylgulv som utgjør grunnlaget for de interaktive spillene. Den brukes til quizer, memo-spill, sports- og aktivitetsspill og sensoriske spill.

Why

For å variere undervisningen og bringe fysisk aktivitet inn i undervisningen.

 

How

I undervisningsplanen min har jeg innlemmet andre måter å undervise på og en av dem er å spille det interaktive spillet Active Floor. Som en introduksjon til temaet Canada laget vi en brainstorm. Studentene skulle skrive ned alle ordene de kjente med bokstaven C. og deretter i pararbeid fortelle dem til hverandre. I plenum nevnte alle elevene ett av ordene deres, og deretter i grupper på 4 skulle de lage setninger med ord og lese dem høyt for hverandre. Så laget vi en ny idédugnad. I plenum på en Padlet-vegg i grupper på 4, skulle de svare på 4 innledende spørsmål til emnet Canada og etterpå, lese svarene høyt for hele klassen Neste oppgave var å lese en informativ tekst om Canada – Kalt “Canada – GREAT AND DIVERSE”. I plenum leste og lyttet vi til teksten. Etterpå skulle elevene i grupper på 4 oversette teksten til dansk muntlig. Vi gjorde det i plenum som w ell og et av grammatikkområdene var å fokusere på bruken av normal og omvendt ordrekkefølge når man oversatte teksten til dansk. AKTIV GULV: 4 lag av maks 4 deltakere.

 

Reflections

Studentene måtte reflektere over prosessen:

• Hvordan var det å spille minnespillet for å lære nye ord og utvide ordforrådet deres?

• Hvordan var det å lage et sammendrag av teksten bare ved å se på bildene i boka med de nye ordene?

Hvorfor er dette en optimal læringsstrategi?

• De må samarbeide som et team

• De må være sosiale

• De må være aktive – ved å hoppe rundt

• De må fokusere på en annen måte enn de vanligvis gjør ved å bruke begge føttene og hjernen for å kunne snu kort og få triks.

• Le og ha det bra sammen

• Det er veldig motiverende for studentene – fordi mange av dem vil vinne – og for å være i stand til å gjøre det – må de lære ordene og huske dem.

.

 

Target group

  1. og 10. klasse.

 

Learning goals

Alt i alt:
1. Å lære om Canada, landet, folket og den kanadiske kulturen
2. Å kunne bruke nye ord
3. Å kunne lage et sammendrag av en tekst
4. For å forstå hovedinnholdet i teksten
5. Å kunne stille og svare på spørsmål
6. Å kunne sammenligne den kanadiske kulturen med den danske kulturen

AKTIV GULV:
LÆRINGSMÅL:
1. For å utvide ordforrådet sitt – De måtte lære nye ord og etterpå, parvis for å kunne lage et sammendrag av teksten: Canada – Great and Diverse” med bare 10 forskjellige bilder i boka som stikkord. 2. De måtte uttale ordene.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere