+54881700 vuc@vucstor.dk

Kahoot Norwegian

What

Kahoot er en mye brukt plattform for å arrangere quizer både i klasserom og sosiale setinger. Spørsmålene vises på en felles skjerm, og alle deltakerne svarer på sin egen mobiltelefon. I prosjektet har vi sett på hvordan bruke dette som er verktøy for læring av språk til voksne emigranter.

 

Why

Engasjement og konkuranse er viktige drivere for å lære seg noe nytt, uansett alder. Vet å legge til et umidlebart konkuranseellement i undervisningen kan man fremskaffe motivasjon å lære ord og utrykk man kansje ellers ville funnet for vanskelig og/eller kjedelig. Resultatet blir at eleven lærer mer, og får et rikere og bedre språk.

 

How

Det er mange måter å bruke Kahoot på i undervisning. I denne sammenhengen benytter vi det på to måter. Til innlæring og til repetisjon. Til innlæring setter man gjerne opp få spørsmål knyttet til emnet som skal læres. Så diskuteres spørsmålene i fellesskap i hele klassen eller i grupper. Man bruker da ingen tidsbegrensning eller resultattavler. Til repitisjon brukes systemet mer tradisjonelt, og man setter opp flere spørsmål, aktiverer en tidsbegrensning og åpner for konkuranse i klasserommet. Avhengi av gruppen man har må man se om det er behov for en konkret premie, en resultattavle på veggen eller om den umuddelbare æren over å gjøre det bra holder.

 

Reflections

Kahoot krever få digitale ferdigheter, og kan bygges opp fra å bruke kun enkel ord og symboler til mer komplekse oppgaver som å bygge korrekte setninger, tolke en video med mer. Dette gjør det til et allsidig verktøy som passer for mange målgrupper. Det finnes mange ferdige quizer på plattformen som man kan benytte, men det anbefales at læreren setter av tid til å lage egne quizer for å ha kontroll på innholdet og læringen. Verktøyet må ikke bli en hvilepute som gir en falsk opplevelse av engasjement i klassen uten at det følges opp med pedagogisk evaluering av effekten.

 

Target group

I denne sammenheng er systemet benyttet på voksne språkelever nivo A1-A2.

Subject

Engelsk som andet sprog

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere