+54881700 vuc@vucstor.dk

Universal Learning Systems

Ireland

Universal Learning Systems

Universal Learning Systems er et internasjonalt konsulentfirma som spesialiserer seg på forskning, utdanning, opplæring og prosjektledelse. ULS påtar seg prosjekter for en rekke kunder innen utdanning, utvikling og ledelse. Basert i Irland, har ULS også kontorer i Praha, Barcelona, ​​​​Amsterdam, Helsinki, São Paulo og Chicago.

ULS fokus er på faglig utvikling med særlig vekt på arbeidsbasert læring. ULS jobber i Irland, Europa, Kina og USA med et bredt spekter av kunder: disse inkluderer universiteter, åpne læringsinstitusjoner, skoler, arbeidsgivere og samfunnsforeninger. Den har spesiell ekspertise innen læring rundt transformativ utdanning, funksjonshemming og rehabilitering, e-læring, mangfold, interkulturalisme, immigrasjon, konfliktløsning og strategisk ledelse. ULS har lang erfaring med å fremme utdannings- og læringsinnovasjon. Det jobber tett med interessenter i samfunnet, voksenopplæring og arbeidsgivernettverk. ULS har særlig erfaring med fjernundervisningstiltak i endringsledelse og bærekraftig faglig utvikling. Den er sentralt involvert i arbeidsbaserte læringstiltak for å fremme ansattes vekst og kompetanse. ULS fokuserer på proaktiv strategisk planlegging for innovativ læring og er aktivt involvert i et bredt spekter av evalueringsprosjekter.

ULS har en ledende profil innen EUs fjernundervisning og innovasjonsnettverk for e-læring. ULS har særlig erfaring med prosjektevaluering og kvalitetssikring. ULS har utviklet et omfattende utvalg av e-læringskurs i sikkerhets- og apoteksektoren i Finland i samarbeid med partnerselskapet ChangeLearning. ULS har erfaring med å jobbe med skoler for å utvikle økt engasjement med lærere, lokalsamfunn og foreldre. ULS har utviklet opplæring i menneskerettigheter og mangfold for politiskoler i Irland og Europa. Dr. Bruce fra ULS er medlem av New Security Forum i Berlin og av Garda National Diversity Strategy Board i Irland.

ULS baserer sitt arbeid på identifisering og utvikling av muligheter for innovativ læringskompetanse for å møte fremtidige utfordringer. Å fange denne innovasjonen har blitt et sentralt fokus for ULS-prosjekter de siste årene rundt avanserte teknologier og deres anvendelse på menneskelige læringsbehov. Gjennom sin ekspertise på funksjonshemming, migrasjon og interkulturalisme har ULS utviklet robuste opplæringsmetoder og retningslinjer basert på individuelle og fellesskaps lærings- og utviklingsbehov – spesielt i en tid med sosioøkonomisk krise.

ULS har spesiell ekspertise innen forskning, prosjektledelse og innovative initiativer på migrasjon, interkulturell trening og konflikttransformasjon – med en sterk merittliste innen programutvikling i Kosovo, Euzkadi, Bosnia, Catalonia, Romania, Kypros, Palestina og Nord-Irland. ULS har også gjennomført betydelige utdannings- og opplæringsprosjekter om grunnleggende rettigheter og mangfoldsledelse. ULS er akademisk rådgiver for programmet for interessekonflikter levert av Expac i Nord-Irland og leverer det nye Future Resolutions-programmet utviklet av Expac og validert av Queens University Belfast. ULS er medlem av Foreningen for historisk dialog og forskning på Kypros.

Den har designet og levert opplæring i konflikttransformasjon (inkludert meklingsferdigheter) til klientbyråer i hele Nord-Irland og grensefylkene i republikken. I 2014 inngikk ULS en akademisk konvensjon og avtale med UOC, Open University of Catalonia, i Barcelona for delt utvikling av konfliktløsningskurs på Campus for Peace og for felles utvikling av postgraduate program.

Pågående prosjekter inkluderer:

 •         Innovative læringsintervensjoner innen migrasjon og sosial inkludering
 •         Forskning på arbeidsmarkedsresultater for etniske minoriteter i Finland
 •         Konflikttransformasjonstrening etter krigen i Nord-Irland
 •         Yrkesrettet rehabilitering profesjonell akkreditering (USA)
 •         Fagopplæringsprogrammer etter konflikt i Kosovo, Euzkadi og Bosnia
 •         Utvikling av videreutdanningskurs for rehabiliteringspersonell (USA/Irland)
 •         Mangfoldsledelsesprogrammer for privat og offentlig sektor
 •         Rehabiliteringsforskning og beste praksis i inkluderende skoler (Illinois)
 •         Interetnisk opplæring og forskning på konflikt (Kypros og Irland)
 •         Språklæringsinitiativer i høyere utdanning i Taiwan
 •         Innovative teknologistøttede programmer innen eldreomsorg i Kina
 •         Kompetanseutvikling for IKT-sektoren i Hellas og Bulgaria
 •         Innovativ læring om globalisert endring i Ecuador
 •         Forskning og opplæring for å bekjempe nettmobbing i skoler (Italia)
 •         Avansert IKT-støttet språkopplæring for universiteter i Palestina.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere